Benfords lov – Kirketælling 2015 i Fyens Stift

Dette er del IV om Benfords lov. Se også del I for introduktion; del II om VisitDenmarks besøgstal for attraktioner; og del III om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens passagertal på danske stationer. Folkekirken indeholder et væld af informationer om især økonomi, men også en del om tal for antal besøgende i landets kirker – såkaldte kirketællinger. […]

Benfords lov – Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens passagertal på danske togstationer

Dette er del III om Benfords lov. Se del I for introduktion, del II om VisitDenmarks besøgstal for attraktioner og del IV om antal kirkegængere i Fyens Stift. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen sendte i november 2017 Trafikplan for den statslige jernbane 2017-2032 i høring. Bilag 1 til trafikplanen indeholder tal for passagerudvikling pr. station for perioden 2015-2032 […]

Benfords lov – VisitDenmarks besøgstal for attraktioner

Dette er del II om Benfords lov. Se del I for introduktion, del III om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens passagertal på danske stationer og del IV om antal kirkegængere i Fyens Stift. VisitDenamrk har lavet en opgørelse over besøgstal for de 300 mest besøgte attraktioner i Danmark i 2016. Bør talsættet for besøgstal følge Benfords lov? Umiddelbart […]