Spilteori i mobilabonnementer

[Offentliggjort første gang på LinkedIn den 23. marts 2018]

Jeg holder lige så meget af David Hasselhoff som de fleste, men der var noget ved 3’s reklame for deres produkt 3Deling, jeg ikke kunne slippe.

3Deling går ud på, at i stedet for hver måned at betale for meget for data, der ikke bliver brugt eller betale ekstra for at toppe data op, så får 3’s kunder muligheden for at vælge den samlede datamængde, der passer til familiens behov og så blot supplere med det antal tale- og dataabonnementer, de har brug for.

Da reklamerne kørte i efteråret 2017, arbejdede Rambøll og Carve på en opgave for Kirkeministeriet. Her argumenterede vi ud fra spilteori (se side 61-64), at folkekirkens stifter har et incitament til at merforbruge på præsteløn grundet solidarisk overførsel af midler. Den dominerede strategi for et stift er at merforbruge på sin egen bevilling. Det sker fordi merforbrug hos ét stift kan imødekommes ved et mindreforbrug hos et andet stift, så længe den samlede bevilling for alle stifter overholdes.

Det virker som om, det er samme incitament, der er til stede, hvis en familie vælger 3Deling. Før skulle hvert enkelt familiemedlem sørge for at optimere sit dataforbrug op til maksimum, men havde et incitament for ikke at skulle gå over sit datamax, fordi det koster ekstra. Med 3Deling mindskes incitamentet for hvert familiemedlem til at overholde et individuelt maksimum, for nu er der kun er ét samlet maksimum for hele familien. Og dermed incitament til at overforbruge samlet set. Hvilket igen koster enten ved at betale ekstra for at toppe data op, eller ved at købe sig til højere maksimum.

Jeg siger ikke, at det var intentionen fra 3’s side at forsøge dette spilteoretiske produkt, men smart er det. Især hvis familierne agerer på incitamentet og lægger flere penge hos 3 end før.

Hvor har jeg lyst til at grave i 3’s data. Bruger husstandene mere eller mindre data ved 3Deling? Er 3’s omsætning ændret som konsekvens af 3Deling? Mange gode spørgsmål, der er værd at undersøge.

Kommentarer er velkomne på LinkedIn.