Jordemødre foretager ikke obduktioner

Om lægers aversion mod tal.

Hvorfor er læger mindre tilbøjelig til at udnytte teknologi som fx data i deres praksis end personer i andre professioner er det? Det har stået på læææææænge. Lægen Ignaz Semmelweis brugte i 1800-tallet mange kræfter på at overbevise sine kollegaer, at når de havde foretaget en obduktion, skulle de vaske deres hænder, inden de undersøgte gravide kvinder. Semmelweis havde set en sammenhæng i det observeret data, nemlig at gravide, der var blevet tilset af læger, havde højere forekomst af barselsfeber end gravide, der var blevet tilset af jordemødre.

Det virker banalt i dag, men ikke den gang. Hans indsats virkede, men blev mødt med stor modstand fra hans kollegaer.

Joseph Britto, tidligere læge på intensiv kommer med et bud på mange lægers aversion mod ny teknologi. Her citeret fra Super Crunchers af Ian Ayres:

“When Britto started learning how to fly an airplane back in 1999, he was struck by how much easier it was for pilots to accept flight support software.

“I asked my flight instructor what he thought accounted for the difference,” Britto said.

“He told me, ‘It is very simple, Joseph. Unlike pilots, doctors don’t go down with their planes’.”

Kommentarer er velkomne på LinkedIn.