Benfords lov – Kirketælling 2015 i Fyens Stift

Dette er del IV om Benfords lov. Se også del I for introduktion; del II om VisitDenmarks besøgstal for attraktioner; og del III om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens passagertal på danske stationer.

Folkekirken indeholder et væld af informationer om især økonomi, men også en del om tal for antal besøgende i landets kirker – såkaldte kirketællinger. Oplysninger om kirketællinger sker fra hvert af de ti stifter, der er i den danske folkekirke. Offentliggjorte kirketællinger sker på forskelligt detaljeringsniveau fra stift til stift, hvor Fyens Stift har den mest deltaljeret opgørelse. Kirketælling i tal fra Fyens Stift opgøres på sogneniveau, mens de for de øvrige stifter er opgjort på provstiniveau svarende til kommuneniveau. Her ses et udsnit af kirketælling 2015 for Middelfart Provsti.

Jeg har samlet tal for alle sogne i Fyens Stift for kirkegængere ved højmesser, gudstjenester, søn- og helligdage i 2015. Det blev til i alt 240 observationer.

Bør tallene for antal kirkegængere følge Benfords lov? Umiddelbart ja, idet:

– Tallene må formodes være fortløbende fra første ankomne kirkegænger på bænken. Det vil sige, at den første efterfølges af den næste, som efterfølges af den tredje og så videre.
– Der er et maksimum for, hvor mange kirkegængere, der kan være på et år til højmesser, gudstjenester søn- og helligdage, men det har ingen praksis betydning i denne øvelse.

Men der er imidlertid er forhold, der taler imod:
– Antallet af observationer er mellem 200 og 300. Det er i den lave ende, af hvad der skal til, for at kunne vurdere, om talsættet følger Benfords lov.
– Omkring 40 procent af observationerne er kun på tre cifre, så fjerde ciffer må forventes ikke at følge Benford.

Lad os se på tallene:

Graf 1, p-værdi 78,38 procent

Graf 2, p-værdi 99,18 procent


Graf 3, p-værdi 80,33 procent

Graf 4, p-værdi 4,29 procent


Fine grafer og p-værdier med undtagelse af 4. ciffer, som forventet.

Jeg konkluderer, at den offentliggjorte kirketælling 2015 for Fyens Stift følger Benfords lov.

Full disclosure: Jeg var ansat i Kirkeministeriet i perioden 2007-2012 og har arbejdet for Kirkeministeriet som konsulent på diverse opgaver siden. Mens jeg var ansat, begyndte man at lave kirketællinger med ministeriets involvering, men uden at jeg var involveret i opgaven.

Kommentarer er velkomne på LinkedIn.